Over ons

Zorgadviseurs met focus op betekenisvolle zorg

Zorg van betekenis is een samenwerkingsverband van de gedreven zorgadviseurs Ilse Raats en Mona van de Steeg. Patiëntgerichte zorg loopt als een rode draad door onze carrières.

Vanuit verschillende invalshoeken willen wij samen met zorgprofessionals en patiënten de weg creëren naar patiënt- of cliëntgerichte zorg. Door inzet van ervaringen van zowel de patiënt als de zorgprofessional willen we daadwerkelijk de (gezondheids)zorg met impact vernieuwen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ilse Raats en Mona van de Steeg, initiatiefnemers van Zorg van betekenis. Allebei werkten we jarenlang als senior-adviseur bij o.a. het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Bovendien hebben we ervaringen in de zorg vanuit verschillende rollen, niet alleen als zorgadviseur, maar ook als naaste, mantelzorger en patiënt. Nu werken wij beiden als zelfstandig ondernemers in netwerkverband rondom patiëntgerichte zorg.

Van betekenis voor Ilse:

“In Nederland is de zorg van hoog niveau. Maar klopt het ook altijd voor de patiënt/cliënt en de naasten? Ik streef naar zorg die aansluit bij wat de patiënt nodig heeft en verlangt, niet meer en niet minder. De perspectieven van zorgprofessionals, patiënten en naasten breng ik elkaar en ik faciliteer onderlinge samenwerking.”

Van betekenis voor Mona:

“Zorg met aandacht voor de mens. Dat is waar ik naar streef. Wat is de echte vraag van de cliënt of patiënt en hoe kan een zorgprofessional daarin van betekenis zijn? Welke ambitie heeft een team, afdeling of praktijk om dit daadwerkelijk vorm te geven in een sterk veranderende context? Voor de aanpak van deze verandervraagstukken kan je me ’s nachts wakker maken.”

Samen aan het werk

Waar nodig of gewenst co-creëren we met anderen uit ons netwerk, van videomakers, trainingsacteurs tot onderzoekers.

Dr. Annemieke Visser – andragoog en senior-onderzoeker
Als andragoog en senior-onderzoeker houdt Annemieke Visser zich bezig met uiteenlopend toegepast onderzoek, onder andere bij mensen met een nierziekte, mensen die geconfronteerd zijn met kanker en ouderen. Dit onderzoek wordt in co-creatie met mensen uit het werkveld uitgedacht en uitgevoerd. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar het stimuleren van zelfmanagement en een gezonde leefstijl, het inzetten van patiëntervaringen en het vormgeven van patiëntenparticipatie. Meer informatie