Onze aanpak

Samen de zorg verbeteren. Hoe doen wij dat?

Onze aanpak is altijd maatwerk. Wij gaan uit van de vraag of de behoefte vanuit de praktijk. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken naar een passende vorm.

Onze aanpak ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Intake gesprek(ken)

Samen met u verkennen wij uw vraagstuk: Wat is urgent? Waar en door wie wordt urgentie beleefd? Wat is er nodig om daadwerkelijk impact te hebben?

Verzamelen ervaringen patiënten en zorgverleners

We verzamelen ervaringen van patiënten en zorgverleners door observaties en (individuele) diepte-interviews. We vangen deze ervaringen bijvoorbeeld door deze op beeld (video) vast te leggen.

Prioriteren belangrijkste aandachtspunten

Tijdens een bijeenkomst bekijken de patiënten de videocompilatie van de diepte-interviews. Vervolgens worden ze gevraagd in woorden uit te drukken welke emoties zij ervaren hebben tijdens het zorgproces (emotional mapping). Dit resulteert in een lijst van geprioriteerde aandachtspunten. Ook de zorgverleners prioriteren de belangrijkste aandachtspunten in een aparte bijeenkomst.

Bespreken en prioriteren punten in gezamenlijke bijeenkomst

Vervolgens is er een gezamenlijke bijeenkomst met patiënten en zorgverleners, waarin de patiënten de videocompilatie laten zien. Hierna gaan beide groepen met elkaar in gesprek om de aandachtspunten gezamenlijk te prioriteren voor verbeteracties.

In de praktijk uitvoeren van de verbeteracties

Voor de verbeteracties vormen we enkele co-designgroepen, bestaande uit patiënten en zorgverleners. Deze co-designgroepen gaan elk aan de slag met één of meerdere acties van de lijst.

Onze rol

Onze rol kan variëren van coaching op afstand tot samenwerking tijdens de uitvoering van het traject. Samen met u bepalen we een passende vorm van begeleiding.