Mensgerichte zorg

Experience-Based Co-Design (EBCD) voor zorg van betekenis

Experience-Based Co-Design (EBCD), ontstaan in Engeland, is een bewezen succesvolle methodiek waarbij patiënten en zorgverleners samenwerken aan kwaliteitsverbetering. In deze aanpak staan niet alleen de feiten en cijfers centraal. Maar vooral de diepere betekenis van de ervaringen van patiënten en zorgverleners. Dit leidt tot onderling begrip en passende zorg. Zo werkt u echt samen aan mensgerichte en betekenisvolle zorg.

Wij hebben ons laten inspireren door deze methodiek. Wij zetten in op kwaliteitszorg en duurzame cultuurverandering door ervaringen, betekenisgeving, dialoog en co-creatie:

 • Ervaringen: diepgaander inzicht krijgen in de ervaring, beleving en uitdagingen van patiënten en zorgverleners
 • Betekenisgeving: welke taal, welk belang of welke emotionele waarde geven patiënten en zorgverleners aan specifieke momenten
 • Dialoog: een onderliggend proces om tot een gedeeld en wederzijds begrip van de ervaringen te komen. Niet op een enkel moment, maar gedurende het volledige traject. Naast een gedeeld begrip (herkenning en erkenning), kan dialoog ook juist verschillen in perspectieven of prioriteiten duidelijk maken.
 • Co-creatie: patiënten leveren niet alleen input, maar dragen daadwerkelijk bij aan verbetering van de zorg in co-creatie met zorgverleners. Door samenwerking aan een gemeenschappelijk doel kan solidariteit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaan, helpend om vernieuwingen te creëren.

“Met een relatief kleine groep, 12 patiënten en ook circa 12 hulpverleners, kwamen we tot opvallend gezamenlijke ervaringen, situaties waarin we van beide kanten voelen waar de schoen wringt. Dat samen ook onderkennen en uitspreken was voor de zorgverleners een waardevolle ervaring.”

Verpleegkundig specialist

Voordelen voor uw patiënten

 • Betere patiëntervaringen
 • Meer aandacht en begrip
 • Beter passende zorg

Voordelen voor uw zorgverleners

 • Meer werkplezier
 • Meer leiderschap en eigenaarschap van het primaire proces
 • Hogere medewerkertevredenheid

Voordelen voor uw zorgorganisatie

 • Cultuur van mensgerichte zorg en continu verbeteren
 • Meer ‘klinisch leiderschap’
 • Lerende organisatie

Weten wat Zorg van betekenis uw zorgorganisatie kan opleveren?

Neem contact op met Zorg van betekenis om te bepalen hoe wij u kunnen helpen mensgerichte en betekenisvolle zorg te creëren.