Hoeveel invloed heeft uw patiënt echt op de zorg?

Uw patiënt centraal stellen in de zorg. Heel belangrijk, zult u ongetwijfeld zeggen. Maar hoe pakt u het aan om uw patiënt te betrekken bij uw zorgvernieuwing? Beperkt de patiëntparticipatie zich tot het invullen van vragenlijsten of besteedt u ook aandacht aan hoe uw patiënt of cliënt de zorg beleeft? En levert uw patiënt alleen input of helpt hij of zij ook daadwerkelijk bij het verbeteren van de zorg?

De zorg verbeteren met focus op ervaringen en beleving

De beleving, ervaringen en uitdagingen van uw patiënten, hun naasten en uw medewerkers zijn waardevol. Daarom zetten wij deze op de voorgrond zodat de zorg past bij datgene wat iemand nodig heeft. Met aandacht voor de medische inhoud en zorgprocessen. De samenwerking tussen patiënten en zorgverleners staat hierbij centraal.

[Meer over ons]

Samen met patiënten en zorgverleners de zorg verbeteren

Wij baseren onze aanpak op een beproefde methodiek: Experience-Based Co-Design (EBCD). Deze unieke methodiek gaat uit van observaties van, interviews met en dialoog tussen patiënten en zorgverleners. Aangezien één beeld meer zegt dan duizend woorden leggen we de interviews vast op film of op andere creatieve wijze.

“De inzet van de film is krachtig, want het is meer dan alleen de letterlijke boodschap. Het non-verbale, wat je in focusgroep nooit meer terug kan laten komen, dat zie je nu wel.”

Verpleegkundig specialist

[Meer over mensgerichte zorg]

Wat maakt onze aanpak van zorgvernieuwing anders?

Wij zetten in op duurzame cultuurverandering door ervaringen, betekenisgeving, dialoog en co-creatie. Zo ontstaan mogelijkheden voor zorgvernieuwing op basis van partnerschap en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven. Samen zorgen we voor betekenisgeving en betekenisvolle zorg.

[Meer over onze aanpak]

Meer lezen over EBCD?

Recent verscheen in Qruxx ons artikel over de gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten en zorgverleners om tot kwaliteitsverbetering, herontwerp of zorgvernieuwing te komen